cart.general.title

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật
Mục đích và phạm vi thu thập
S-shop.com.vn thu thập dữ liệu bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng. Đây là các thông tin cần khách hàng cung cấp khi đăng ký tài khoản sử dụng dịch vụ và S-shop.com.vn sẽ liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký thành công, đảm bảo quyền lợi của khách hàng

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Nếu có hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba, khách hàng có trách nhiệm thông báo với S-Shop để có thể giải quyết phù hợp.

Chúng tôi thu thập các ý kiến phản hồi từ Người sử dụng. Chúng tôi có thể thu thập các thông tin về thiết bị của Người sử dụng như: tên thiết bị, hệ điều hành, kích cỡ màn hình, ngôn ngữ, Advertising ID.

Phạm vi sử dụng thông tin
S-Shop.com.vn sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

- Cung cấp dịch vụ đến khách hàng

- Gửi thông báo về hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và S-shop.com.vn

- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng.

- Liên lạc và giải quyết các phát sinh với khách hàng trong trường hợp cần/đặc biệt

- Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại S-shop.com.vn

-  S-shop.com.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Thời gian lưu trữ thông tin
Thông tin cá nhân của khách hàng được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc khách hàng tự đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng được bảo mật trên máy chủ của 

S-shop.com.vn.

Thông tin của đơn vị thu thập, quản lý thông tin và hỗ trợ khách hàng
Siêu thị S-shop

Địa chỉ trụ sở chính: Kiot A15 tòa chung cư Bắc Kỳ, Ấp Đồn, Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh

Hotline: 0378330137 hoặc 0373958651
Email: dan15071985@gmail.com

Phương thức và công cụ để khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu của mình
Khách hàng đăng nhập vào tài khoản là có thể kiểm tra, cập nhật điều chỉnh thông tin cá nhân của mình hoặc liên hệ yêu cầu S-shop.com.vn thực hiện

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba đến S-shop.com.vn. Chúng tôi sẽ có trách nhiệm xác nhận lại thông tin, trả lời lý do và hướng dẫn khách hàng khôi mục, bảo mật lại thông tin.

Cam kết bảo mật thông tin khách hàng
S-shop.com.vn cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của 

S-shop.com.vn. Chỉ khi khách hàng đồng ý thì việc thu thập, sử dụng thông tin của khách hàng mới được thực hiện, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Chúng tôi cam kết:

- Không tiết lộ cho bên thứ ba về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ phía khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Trong trường hợp bất khả kháng, máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu khách hàng, S-shop.com.vn sẽ có trách nhiệm thông báo cho cơ quan chức năng điều tra, xử lý và thông báo cho khách hàng được biết.

- Mọi thông tin giao dịch của khách hàng bao gồm: hóa đơn, chứng từ v.v sẽ được bảo mật tuyệt đối

Lấy lại mật khẩu

Tài khoản Giỏ hàng Trang chủ Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ TOP